แบบทดสอบการคำนวณ

 

ข้อที่
ลักษณะแบบทดสอบ
เฉลย
ระยะเวลา
1
* แบบเฉลย *
2
* แบบเฉลย *
3
* แบบเฉลย *
4
* แบบเฉลย *
5
* แบบเฉลย *
6
* แบบเฉลย *

 

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.