ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
ที่อยู่ 95/34 ซอย 1/2 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส พระราม9-กรุงเทพกรีฑา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (10520)
   
โทรศัพท์ 081-499-6953
   
ประวัติการทำงาน 2519 - 2520 ช่างรังวัด กรมธนารักษ์
  2523 - 2525 ครูช่างสำรวจ โรงเรียนอาชีวเฉลิมสาสน์
  2525 - 2526 ครูช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  2526 - 2528 ช่างเขียนแบบ บริษิท ลิตเติ้ลดักส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  2528 - 2531 ครูช่างสำรวจ วิทยาลัยพิษณุโลก
  2532 - 2555 ครูช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  2556 - 2562 หัวหน้าแผนกวิชาสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  2562 - 2564 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  2564 เกษียณ
   
   
ประวัติการศึกษา 2519 - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี
  2522 - ปวช.ช่างสำรวจ สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ.
  2525 - ปวส.ช่างสำรวจ สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ.
  2537 - คบ. การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
  2549 - คม. การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี.
   
   
ผลงานที่ผ่านมา 2535 - Programmable for CASIO FX-880P and คู่มือการใช้งานโปรแกรม
  2542 - Program for Windows (Reckon Survey 3.0) *เป็นรุ่นทดลองใช้และกำลังพัฒนาต่อครับ
   
   
   
   
   
   
   

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.