ลิงค์ที่น่าค้นคว้า

..........หน้านี้ ผมได้รวบรวม เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ ทั้งที่เป็นหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพื่อผู้สนใจจะได้เข้าไปศึกษา ค้นหา วิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านช่างสำรวจ แล้วนำมาพัฒนาในบ้านเรา (ลิงค์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น) ครับ...

National Council of Examiners for Engineering and Surveying - NCEES
http://www.ncees.org

American Congress on Surveying & Mapping - ACSM
http://www.acsm.net

National Society of Professional Surveyors - NSPS
http://www.nspsmo.org

American Association for Geodetic Surveying - AAGS
http://www.aagsmo.org/

Geographic and Land Information Society - GLIS
http://www.glismo.org/

Cartography and Geographic Information Society - CaGIS
http://www.cartogis.org/

International Federation of Surveyors - FIG
http://www.FIG.net

Alabama Society of Professional Land Surveyors (ASPLS)
http://www.aspls.org/

Alaska Society of Professional Land Surveyors
http://www.alaskapls.org

Arizona Professional Land Surveyors
http://www.azpls.org

Arkansas Society of Professional Surveyors
http://www.arprofessionalsurveyors.com/

California Land Surveyors Association
http://www.californiasurveyors.org

Professional Land Surveyors of Colorado
http://www.plsc.net

Connecticut Association of Land Surveyors
http://www.ctsurveyor.com

Delaware Association of Surveyors
http://www.delsurvey.com

District of Columbia
http://www.DCALS.org

Florida Surveying and Mapping Society
http://www.fsms.org

Surveying and Mapping Society of Georgia
http://www.samsog.org

Idaho Society of Land Surveyors
http://www.idahospls.org

Illinois Professional Land Surveyors Association
http://www.iplsa.org

Indiana Society of Professional Land Surveyors
http://www.ispls.org

Kansas Society of Professional Land Surveyors
http://www.ksls.com

Kentucky Association of Professional Surveyors
http://208.106.136.145/

Louisiana Society of Professional Land Surveyors
http://www.lsps.net/

Maine Society of Land Surveyors
http://www.msls.org

Maryland Society of Surveyors
www.marylandsurveyor.org

Massachusetts Association of Land Surveyors & Civil Engineers
http://www.malsce.org

Michigan Society of Professional Surveyors
http://www.misocprofsurveyors.org

Minnesota Society of Professional Surveyors
http://www.mnsurveyor.com

Mississippi Association of Land Surveyors
http://www.mississippisurveyor.com

Missouri Society of Professional Surveyors
http://www.missourisurveyor.org

Montana Association of Registered Land Surveyors
http://www.marls.com

Professional Surveyors Association of Nebraska
http://www.nebraskasurveyor.com

Nevada Association of Land Surveyors
http://www.nv-landsurveyors.org/

New Hampshire Land Surveyors Association
http://www.nhlsa.org

New Mexico Professional Surveyors
http://www.nmps.org

New Jersey Society of Professional Land Surveyors
http://www.njspls.org

New York State Association of Professional Land Surveyors
http://www.nysapls.net/

North Carolina Society of Surveyors
http://www.ncsurveyors.com/

North Dakota Society of Professional Land Surveyors
http://www.ndspls.org

Professional Land Surveyors of Ohio
http://www.ohiosurveyor.org/

Oklahoma Society of Land Surveyors
http://www.osls.org

Professional Land Surveyors of Oregon
http://www.plso.org

Pennsylvania Society of Land Surveyors
http://www.psls.org

Rhode Island Society of Professional Land Surveyors
http://www.rispls.org

South Carolina Society of Professional Land Surveyors
http://www.scspls.com

South Dakota Society of Professional Land Surveyors
http://www.sdspls.org

Tennessee Association of Professional Surveyors
http://www.taps-inc.com

Texas Society of Professional Surveyors
http://www.tsps.org/

Utah Council of Land Surveyor's
http://www.ucls.org/

Vermont Society of Land Surveyors
http://www.vsls.org/

Virginia Association of Surveyors
http://www.vasurveyors.org/

Land Surveyors' Association of Washington
http://www.lsaw.org/

West Virginia Society of Professional Surveyors
http://www.wvsps.org/

Wisconsin Society of Land Surveyors
http://www.wsls.org/

Land Surveyor Reference Pages
http://www.lsrp.com/index.html

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

 

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.