บทความต่าง ๆ ที่ได้เขียนไว้

............เอกสารต่าง ๆ ที่ผมเขียนขึ้นมานี้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ผมได้สอนไปแล้ว แต่ก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาหลายคนที่ต้องการเอกสาร ประกอบการจัดทำเป็นรูปเล่มทำได้ยากครับ ผมจึงพยายามรวบรวม แล้วนำมาลงใน เว็บไซน์ เพื่อขยายวงความต้องการให้มากขึ้นครับ และในขณะนี้ก็งยังมีเอกสารต่าง ๆ อีกหลายเรื่องครับ ซึ่งก็จะได้นำมาทะยอยลงไปเรื่อย ๆ ครับ

............อนึ่งท่านที่ ดาวน์โหลด เอกสารต่าง ๆ ไปแล้ว หากพบข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยในข้อผืดพลาดต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ และขอความกรุณาช่วยส่ง เมลล์ติชมหรือแนะนำกลับมายัง e-mail ด้วยนะครับ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเอกสารให้มีความทันสมัยมากขึ้น และต่อจากนี้ เป็นรายการเอกสารต่าง ๆ ที่ผมได้เขียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนครับ

ลำดับที่
เรื่อง
สถานะ
1
การรังวัดงานระดับเบื้องต้น
2
การคำนวณงานวงรอบสำรวจแบบปิด (Close Traverse)
3
การคำนวณงานวงรอบสำรวจแบบเปิด (Open Traverse)
4
การรังวัดและการคำนวณหาตำแหน่งที่รังวัด
5
การใช้กล้องสำรวจเพื่องานรังวัดทำแผนที่
6
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสามเหลี่ยมพื้นราบในงานสำรวจ
7
การลงที่หมายงานสำรวจด้วยค่าพิกัดฉาก
8
พื้นฐานการใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ Casio fx-3800P
9
การวางผังอาคารก่อสร้าง
10
การแก้ปัญหาการตรวจสอบตำแหน่งศูนย์กลางอาคารก่อสร้าง
11
การตรวจสอบความละเอียดของเครื่องคำนวณ
12
การรังวัดด้วยวงรอบสำรวจ
13
การคำนวณวงรอบสำรวจในระบบพิกัด ยู ที เอ็ม ตามแบบกรมที่ดิน
14
การคำนวณวงรอบในระบบพิกัด ยู ที เอ็ม แบบสากล (New)

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

 

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.